Trustmark Corp. (TRMK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 949 880 3 043 350 2 646 240 2 971 680 3 560 520
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 637 300 14 597 100 11 671 700 11 556 600 12 081 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,21 0,23 0,26 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 949 880K + $0K) ÷ $15 637 300K
= 0,25


Analiza porównawcza

2021