Trustmark Corp. (TRMK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 787 500 4 463 370 4 599 650 4 462 600 3 949 880 4 355 480 3 901 170 3 832 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 154 800 15 409 100 15 327 700 15 774 300 15 637 300 15 559 200 15 283 900 15 083 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,29 0,30 0,28 0,25 0,28 0,26 0,25

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 787 500K) ÷ $16 154 800K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022/Q4