Trustmark Corp. (TRMK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 787 500 3 949 880 3 043 350 2 646 240 2 971 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 154 800 15 637 300 14 597 100 11 671 700 11 556 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,25 0,21 0,23 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 787 500K) ÷ $16 154 800K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022