Trustmark Corp. (TRMK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 746 977 664 421 742 928 697 537 670 448
Aktywa razem w tys. USD 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $746 977K ÷ $18 015 500K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022