Truist Financial Corporation (TFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 169 790 000 176 170 000 184 578 000 198 026 000 197 762 000 182 817 000 173 786 000 165 318 000
Należności w tys. USD 2 682 000 2 492 000 3 151 000 2 323 000 2 244 000 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 480 120 000 472 827 000 468 789 000 467 222 000 457 693 000 448 889 000 441 867 000 439 166 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,36 0,38 0,40 0,43 0,44 0,41 0,39 0,38

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $169 790 000K + $2 682 000K) ÷ $480 120 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022/Q4