Truist Financial Corporation (TFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 169 790 000 197 762 000 171 442 000 114 126 000 48 670 000
Należności w tys. USD 2 682 000 2 244 000 1 833 000 2 418 000 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 480 120 000 457 693 000 426 766 000 394 284 000 195 519 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,36 0,44 0,41 0,30 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $169 790 000K + $2 682 000K) ÷ $480 120 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022