Truist Financial Corporation (TFC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 169 790 000 176 170 000 184 578 000 198 026 000 197 762 000 182 817 000 173 786 000 165 318 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 480 120 000 472 827 000 468 789 000 467 222 000 457 693 000 448 889 000 441 867 000 439 166 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,37 0,39 0,42 0,43 0,41 0,39 0,38

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $169 790 000K) ÷ $480 120 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022/Q4