Truist Financial Corporation (TFC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 169 790 000 197 762 000 171 442 000 114 126 000 48 670 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 480 120 000 457 693 000 426 766 000 394 284 000 195 519 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,43 0,40 0,29 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $169 790 000K) ÷ $480 120 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022