Truist Financial Corporation (TFC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 356 000 23 064 000 24 427 000 14 664 000 12 996 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 605 000 3 700 000 3 870 000 3 712 000 2 118 000
Rotacja aktywów trwałych 7,03 6,23 6,31 3,95 6,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $25 356 000K ÷ $3 605 000K
= 7,03


Analiza porównawcza

2022