Truist Financial Corporation (TFC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 064 000 24 427 000 14 664 000 12 996 000 12 156 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 700 000 3 870 000 3 712 000 2 118 000 2 055 000
Rotacja aktywów trwałych 6,23 6,31 3,95 6,14 5,92

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $23 064 000K ÷ $3 700 000K
= 6,23


Analiza porównawcza

2021