Truist Financial Corporation (TFC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 064 000 24 427 000 14 664 000 12 996 000 12 156 000
Aktywa razem w tys. USD 541 241 000 509 228 000 473 078 000 225 697 000 221 642 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,03 0,06 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $23 064 000K ÷ $541 241 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021