Triumph Bancorp Inc (TBK)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 54 288 191 860 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 717 730 726 781 636 590 636 607 391 698
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,03 0,26 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $54 288K ÷ $1 717 730K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021