Triumph Bancorp Inc (TBK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 290 602 75 568 75 095 65 943 41 088
Aktywa razem w tys. USD 11 912 500 5 935 790 5 060 300 4 559 780 3 499 030
Operacyjny ROA 2,44% 1,27% 1,48% 1,45% 1,17%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $290 602K ÷ $11 912 500K
= 2,44%


Analiza porównawcza

2021