Triumph Bancorp Inc (TBK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 920 912 489 469 395 542 490 781 410 543
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 952 680 4 952 280 4 348 830 3 872 850 3 085 290
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,10 0,09 0,13 0,13

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $920 912K) ÷ $9 952 680K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021