Triumph Bancorp Inc (TBK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 062 670 5 370 280 5 562 430 10 817 500 5 481 630 5 471 480 5 662 190 5 476 030
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 633 420 4 972 330 5 090 260 9 952 680 5 109 340 5 132 320 5 258 890 4 952 280
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,08 1,09 1,09 1,07 1,07 1,08 1,11

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 062 670K ÷ $4 633 420K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022/Q3