Triumph Bancorp Inc (TBK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 884 806 373 358 342 371 285 389 197 870
Property, plant and equipment w tys. USD 211 458 103 404 96 595 83 392 62 861
Rotacja aktywów trwałych 4,18 3,61 3,54 3,42 3,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $884 806K ÷ $211 458K
= 4,18


Analiza porównawcza

2021