Triumph Bancorp Inc (TBK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 884 806 373 358 342 371 285 389 197 870
Aktywa razem w tys. USD 11 912 500 5 935 790 5 060 300 4 559 780 3 499 030
Rotacja aktywów razem 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $884 806K ÷ $11 912 500K
= 0,07


Analiza porównawcza

2021