Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 655 290 2 809 900 2 933 580 2 587 310 2 763 780
Aktywa razem w tys. USD 8 199 220 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,32 0,34 0,36 0,35 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 655 290K ÷ $8 199 220K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022