Syneos Health Inc (SYNH)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 266 497 234 831 192 787 131 258 24 284
Kapitał własny w tys. USD 3 495 000 3 412 560 3 242 110 3 029 650 2 856 140
ROE 7,63% 6,88% 5,95% 4,33% 0,85%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $266 497K ÷ $3 495 000K
= 7,63%


Analiza porównawcza

2022