Syneos Health Inc (SYNH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 266 497 234 831 192 787 131 258 24 284
Aktywa razem w tys. USD 8 199 220 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910
ROA 3,25% 2,85% 2,39% 1,76% 0,33%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $266 497K ÷ $8 199 220K
= 3,25%


Analiza porównawcza

2022