Syneos Health Inc (SYNH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 459 833 412 096 352 799 341 164 275 816
Aktywa razem w tys. USD 8 199 220 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910
Operacyjny ROA 5,61% 5,00% 4,38% 4,58% 3,80%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $459 833K ÷ $8 199 220K
= 5,61%


Analiza porównawcza

2022