Syneos Health Inc (SYNH)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 314 565 315 160 203 658 101 709 57 258
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 393 080 5 212 970 4 415 780 4 675 820 4 390 120
Marża zysku brutto 5,83% 6,05% 4,61% 2,18% 1,30%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $314 565K ÷ $5 393 080K
= 5,83%


Analiza porównawcza

2022