Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 100 105 988 119 151 106 175 122 535 261 135 264 689 271 873
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 145 645 168 932 160 792 135 091 114 632 117 240 110 521 121 058
Należności w tys. USD 1 647 460 1 606 950 1 596 320 1 524 890 1 527 030 1 369 920 1 299 170 1 344 780
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 723 340 1 707 460 1 722 380 1 654 120 1 688 270 1 596 350 1 532 280 1 577 330
Wskaźnik płynności szybkiej 1,14 1,10 1,09 1,07 1,04 1,10 1,09 1,10

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 100K + $145 645K + $1 647 460K) ÷ $1 723 340K
= 1,14


Analiza porównawcza

2022/Q3