Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 106 175 271 873 163 189 155 932 321 262
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 135 091 121 058 94 834 79 299 84 215
Należności w tys. USD 1 524 890 1 344 780 1 303 640 1 256 730 1 015 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 654 120 1 577 330 1 516 460 1 503 200 1 159 560
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,10 1,03 0,99 1,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($106 175K + $135 091K + $1 524 890K) ÷ $1 654 120K
= 1,07


Analiza porównawcza

2021