Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 112 004 106 175 271 873 163 189 155 932
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 186 770 135 091 121 058 94 834 79 299
Należności w tys. USD 1 645 160 1 524 890 1 344 780 1 303 640 1 256 730
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 724 690 1 654 120 1 577 330 1 516 460 1 503 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,07 1,10 1,03 0,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($112 004K + $186 770K + $1 645 160K) ÷ $1 724 690K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022