Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 112 004 170 100 105 988 119 151 106 175 122 535 261 135 264 689
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 186 770 145 645 168 932 160 792 135 091 114 632 117 240 110 521
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 724 690 1 723 340 1 707 460 1 722 380 1 654 120 1 688 270 1 596 350 1 532 280
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,24 0,24

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($112 004K + $186 770K) ÷ $1 724 690K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022/Q4