Syneos Health Inc (SYNH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 943 940 1 766 460 1 738 010 1 562 160 1 491 960
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 724 690 1 654 120 1 577 330 1 516 460 1 503 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,13 1,07 1,10 1,03 0,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 943 940K ÷ $1 724 690K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022