Syneos Health Inc (SYNH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 5 406 590 5 418 600 5 340 470 5 212 970 4 979 600 4 730 370 4 461 160 4 415 780
Property, plant and equipment w tys. USD 255 749 254 891 240 015 222 657 205 479 203 988 202 618 216 200
Rotacja aktywów trwałych 21,14 21,26 22,25 23,41 24,23 23,19 22,02 20,42

2022/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $5 406 590K ÷ $255 749K
= 21,14


Analiza porównawcza

2022/Q3