Syneos Health Inc (SYNH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 393 080 5 212 970 4 415 780 4 675 820 4 390 120
Property, plant and equipment w tys. USD 264 295 222 657 216 200 203 926 183 486
Rotacja aktywów trwałych 20,41 23,41 20,42 22,93 23,93

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 393 080K ÷ $264 295K
= 20,41


Analiza porównawcza

2022