Syneos Health Inc (SYNH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 212 970 4 415 780 4 675 820 4 390 120 2 672 060
Aktywa razem w tys. USD 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910 7 285 870
Rotacja aktywów razem 0,63 0,55 0,63 0,61 0,37

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 212 970K ÷ $8 237 090K
= 0,63


Analiza porównawcza

2021