Service Properties Trust (SVC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 655 530 7 143 020 6 208 590 6 062 550 4 172 590
Kapitał własny w tys. USD 1 388 790 1 555 310 2 102 790 2 505 880 2 597 430
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 4,07 4,59 2,95 2,42 1,61

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $5 655 530K ÷ $1 388 790K
= 4,07


Analiza porównawcza

2022