Service Properties Trust (SVC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -132 381 -544 603 -311 382 259 750 185 734
Kapitał własny w tys. USD 1 388 790 1 555 310 2 102 790 2 505 880 2 597 430
ROE -9,53% -35,02% -14,81% 10,37% 7,15%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-132 381K ÷ $1 388 790K
= -9,53%


Analiza porównawcza

2022