Service Properties Trust (SVC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -132 381 -544 603 -311 382 259 750 185 734
Aktywa razem w tys. USD 7 488 190 9 153 320 8 687 320 9 033 970 7 177 080
ROA -1,77% -5,95% -3,58% 2,88% 2,59%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-132 381K ÷ $7 488 190K
= -1,77%


Analiza porównawcza

2022