Service Properties Trust (SVC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 175 046 -134 983 2 566 411 982 394 242
Aktywa razem w tys. USD 7 488 190 9 153 320 8 687 320 9 033 970 7 177 080
Operacyjny ROA 2,34% -1,47% 0,03% 4,56% 5,49%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $175 046K ÷ $7 488 190K
= 2,34%


Analiza porównawcza

2022