Service Properties Trust (SVC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -132 381 -544 603 -311 382 259 750 185 734
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 863 010 1 495 580 1 265 250 2 316 150 2 294 540
Marża zysku netto -7,11% -36,41% -24,61% 11,21% 8,09%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-132 381K ÷ $1 863 010K
= -7,11%


Analiza porównawcza

2022