Service Properties Trust (SVC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 38 369 944 043 73 332 27 633 25 966
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 53 055 0 0 0 0
Należności w tys. USD 35 033 48 168 55 530 68 653 91 212
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 443 869 454 987 375 939 465 542 407 061
Wskaźnik płynności szybkiej 0,28 2,18 0,34 0,21 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($38 369K + $53 055K + $35 033K) ÷ $443 869K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022