Service Properties Trust (SVC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 180 616 38 369 67 246 635 204 969 609 944 043 912 532 915 330
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 485 53 055 177 064 150 522 112 873 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 389 968 443 869 433 205 437 037 436 515 454 987 441 302 464 530
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,73 0,21 0,56 1,80 2,48 2,07 2,07 1,97

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($180 616K + $102 485K) ÷ $389 968K
= 0,73


Analiza porównawcza

2023/Q1