Service Properties Trust (SVC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 126 457 992 211 128 862 96 286 117 178
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 443 869 454 987 375 939 465 542 407 061
Wskaźnik płynności bieżącej 0,28 2,18 0,34 0,21 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $126 457K ÷ $443 869K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022