Service Properties Trust (SVC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 863 010 1 495 580 1 265 250 2 316 150 2 294 540
Property, plant and equipment w tys. USD 6 590 740 6 943 970 7 882 160 8 264 280 6 549 590
Rotacja aktywów trwałych 0,28 0,22 0,16 0,28 0,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 863 010K ÷ $6 590 740K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022