Service Properties Trust (SVC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 863 010 1 495 580 1 265 250 2 316 150 2 294 540
Aktywa razem w tys. USD 7 488 190 9 153 320 8 687 320 9 033 970 7 177 080
Rotacja aktywów razem 0,25 0,16 0,15 0,26 0,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 863 010K ÷ $7 488 190K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022