Store Capital Corp (STOR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 338 520 3 722 250 3 591 040 3 060 310 2 596 900
Aktywa razem w tys. USD 9 773 080 9 004 340 8 296 530 7 113 970 5 899 780
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,41 0,43 0,43 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 338 520K ÷ $9 773 080K
= 0,44


Analiza porównawcza

2021