Store Capital Corp (STOR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 267 689 211 838 284 572 216 572 161 593
Kapitał własny w tys. USD 5 144 130 5 015 780 4 485 380 3 863 500 3 170 940
ROE 5,20% 4,22% 6,34% 5,61% 5,10%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $267 689K ÷ $5 144 130K
= 5,20%


Analiza porównawcza

2021