Store Capital Corp (STOR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 267 689 211 838 284 572 216 572 161 593
Aktywa razem w tys. USD 9 773 080 9 004 340 8 296 530 7 113 970 5 899 780
ROA 2,74% 2,35% 3,43% 3,04% 2,74%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $267 689K ÷ $9 773 080K
= 2,74%


Analiza porównawcza

2021