Store Capital Corp (STOR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 30 855 39 340 64 269 37 018 168 567 145 565 166 381 144 478
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 179 33 234 0 26 553 29 547 0 0 0
Należności w tys. USD 710 186 736 410 697 269 649 414 638 227 671 565 650 321 591 414
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 249 268 253 553 252 795 236 732 223 525 221 719 226 999 213 151
Wskaźnik płynności szybkiej 3,07 3,19 3,01 3,01 3,74 3,69 3,60 3,45

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($30 855K + $23 179K + $710 186K) ÷ $249 268K
= 3,07


Analiza porównawcza

2022/Q2