Store Capital Corp (STOR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 64 269 166 381 99 753 27 511 42 937
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 697 269 650 321 582 267 351 202 271 453
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 252 795 226 999 190 752 190 158 131 934
Wskaźnik płynności szybkiej 3,01 3,60 3,58 1,99 2,38

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($64 269K + $0K + $697 269K) ÷ $252 795K
= 3,01


Analiza porównawcza

2021