Store Capital Corp (STOR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 782 664 694 268 665 714 540 756 452 847
Aktywa razem w tys. USD 9 773 080 9 004 340 8 296 530 7 113 970 5 899 780
Rotacja aktywów razem 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $782 664K ÷ $9 773 080K
= 0,08


Analiza porównawcza

2021