S & T Bancorp, Inc. (STBA)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 135 139 109 851 20 972 97 974 105 030
Kapitał własny w tys. USD 1 184 660 1 206 450 1 154 710 1 192 000 935 761
ROE 11,41% 9,11% 1,82% 8,22% 11,22%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $135 139K ÷ $1 184 660K
= 11,41%


Analiza porównawcza

2022