S & T Bancorp, Inc. (STBA)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 135 139 109 851 20 972 97 974 105 030
Aktywa razem w tys. USD 9 110 570 9 488 530 8 967 900 8 764 650 7 252 220
ROA 1,48% 1,16% 0,23% 1,12% 1,45%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $135 139K ÷ $9 110 570K
= 1,48%


Analiza porównawcza

2022