S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 135 139 109 851 20 972 97 974 105 030
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 399 010 353 872 380 183 373 042 337 134
Marża zysku netto 33,87% 31,04% 5,52% 26,26% 31,15%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $135 139K ÷ $399 010K
= 33,87%


Analiza porównawcza

2022