S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 002 790 912 315 887 554 789 539 687 243
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 659 160 8 157 840 7 648 460 7 452 930 6 278 240
Wskaźnik płynności szybkiej 0,13 0,11 0,12 0,11 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 002 790K + $0K) ÷ $7 659 160K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022