S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 295 430 8 735 940 8 225 470 8 062 290 6 728 380
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 659 160 8 157 840 7 648 460 7 452 930 6 278 240
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,07 1,08 1,08 1,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 295 430K ÷ $7 659 160K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022