S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 399 010 353 872 380 183 373 042 337 134
Property, plant and equipment w tys. USD 49 285 52 632 55 614 56 940 41 730
Rotacja aktywów trwałych 8,10 6,72 6,84 6,55 8,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $399 010K ÷ $49 285K
= 8,10


Analiza porównawcza

2022